UTSKRIFT OCH SCANNING

Visst vill vi alla använda mindre papper – men för dig som ibland måste skriva ut är det viktigt med en skrivare anpassad efter dina behov. När vi väljer leverantörer av skrivare – eller multifunktionsprinters, MFP:er, som de kallas i dag – har vi fokus på kvalité, driftsäkerhet och funktionalitet. Vi har lösningar för köp- eller finansiering samt erbjuder transparanta serviceavtal. Oavsett om du behöver en printer eller vill minska mängden papper på kontoret är TSI rätt partner för dig.


SÄKRA UTSKRIFTER

Alla organisationer vill optimera resurser och uppnå kostnadsbesparingar. TSIs utskriftslösningar gör det lättare att effektivisera, säkra upp och administrera skrivarparken. Men de kan mer än göra mer än så. Man tenderar att glömma hur viktig en fungerande utskriftsfunktion egentligen är. Med rätt verktyg får du flexibilitet och tillförlitlighet i utskriftslösningen. Lösningen ökar också säkerheten och hjälper dig och ditt företag bli GDPR kompatibla.


DIGITAL FAKTURAHANTERING

Digital fakturahantering kan spara såväl tid som pengar. TSI erbjuder ett verktyg som gör hanteringen av leverantörsfakturor i princip helt automatiserad – men där du samtidigt har koll på det ekonomiska flödet. För att göra din vardag så enkel som möjligt kan vi anpassa verktyget för att passa era behov och de krav ni ställer på er ekonomihantering.