UTSKRIFT OCH SCANNING

Visst vill vi alla använda mindre papper – men för dig som ibland måste skriva ut är det viktigt med en skrivare anpassad efter dina behov. När vi väljer leverantörer av skrivare – eller multifunktionsprinters, MFP:er, som de kallas i dag – har vi fokus på kvalité, driftsäkerhet och funktionalitet. Vi har lösningar för köp- eller finansiering samt erbjuder transparanta serviceavtal. Oavsett om du behöver en printer eller vill minska mängden papper på kontoret är TSI rätt partner för dig.


DIGITAL FAKTURAHANTERING

Digital fakturahantering kan spara såväl tid som pengar. TSI erbjuder ett verktyg som gör hanteringen av leverantörsfakturor i princip helt automatiserad – men där du samtidigt har koll på det ekonomiska flödet. För att göra din vardag så enkel som möjligt kan vi anpassa verktyget för att passa era behov och de krav ni ställer på er ekonomihantering.


SCANIT – DIGITALISERING

En molntjänst där du kan samla företagets alla dokument – avtal, ledningssystem, dokumentation eller säljdokument – och där de är sökbara digitalt, låter det som en bra idé? TSI har utvecklat en mjukvara som hjälper till att digitalisera dokument och underlätta såväl förvaring som tillgänglighet. Vi kan hjälpa dig att komma ett steg närmare den papperslösa arbetsplatsen.


3D PRINTING

Att skriva ut i 3D har öppnat nya möjligheter för många företag. Att på ett enklare och billigare sätt framställa prototyper, modeller eller reservdelar är en spännande utveckling. Vi på TSI kan hjälpa dig att välja den 3D-printer som passar dina behov. I våra avtal ingår garanti och service under hela garantitiden. Något som vanligen inte erbjuds på 3D-printers. Självklart erbjuder vi också kontinuerliga leveranser av konstruktionsmaterial.