INTEGRATIONER

Det finns många bra och effektiva verktyg som underlättar det administrativa arbetet i en verksamhet. Men ibland kan det vara svårt att få dessa verktyg att prata med varandra. TSI har tagit fram en egen integrationsmotor som kan koppla samman olika administrativa verktyg och skapa automatiserade flöden som underlättar din vardag