SCANIT ORDER

Saknar du ett automatiserat sätt för hantering av inkommande ordrar? Är det kostsamt och tidskrävande? ScanIT Order är en tjänst som digitaliserar ert orderinflöde med hjälp av datafångst, logiska regler och konvertering. Vi matchar vår output med er input för att minska tiden er IT behöver lägga på att komma igång, samtidigt som er kunds invanda köpbeteende inte förändras. Har ni idag en process som består av manuell överföring av data från PDF till ert affärssystem så har ni mycket att vinna på att anamma digitalisering utan att det blir tidskrävande.


SCANIT INVOICE

Automatisering frigör mycket tid som kan användas till annat. ScanIT Invoice är en tjänst som digitaliserar era leverantörsfakturor med hjälp av datafångst, logiska regler och konvertering. Detta görs med en extremt hög korrekthet i datafångsten samtidigt som rätt data levereras in till ditt ERP. Vi matchar vår output med er input för att minska tiden er IT behöver lägga på att komma igång. Användningen är enkel, ScanIT Invoice kopplas till din scanner eller till en e-postadress. Information från fakturan plockas ut automatiskt och levereras som fakturabild med tillhörande data. Har ni idag en process som består av manuell överföring av data från papper till ert affärssystem så har ni mycket att vinna på att anamma digitalisering utan att det blir tidskrävande.


SCANIT INTEGRATION

Det finns många bra och effektiva verktyg som underlättar det administrativa arbetet i en verksamhet. Men ibland kan det vara svårt att få dessa verktyg att prata med varandra. TSI har tagit fram en egen integrationsmotor som kan koppla samman olika administrativa verktyg och skapa automatiserade flöden som underlättar din vardag.


SCANIT ONLINE

En molntjänst där du kan samla företagets alla dokument – avtal, ledningssystem, dokumentation eller säljdokument – och där de är sökbara digitalt. TSI har utvecklat en mjukvara som hjälper till att digitalisera dokument och underlätta såväl förvaring som tillgänglighet. Med funktioner så som avtalshantering, time-to-live och sökbarhet på innehåll är ScanIT Online ett komplett dokumenthanteringverktyg. Vi kan hjälpa dig att komma ett steg närmare den papperslösa arbetsplatsen.